IDEA

ZOBACZYĆ NA NOWO TO, CO JUŻ ZNASZ

Działamy na rzecz estetyki przestrzeni, pobudzamy wrażliwość i edukujemy.

Add Name

Wygląd otoczenia odzwierciedla i wpływa na relacje międzyludzkie.

OFERTA

POBUDZAMY ŚWIADOMOŚĆ ESTETYCZNĄ
ORGANIZUJEMY PROCESY REWITALIZACYJNE

GRY

Dla każdego miejsca przygotowujemy indywidualną edycję zestawu gier,
które mają pobudzać poczucie odpowiedzialności za estetykę własnej okolicy.

Add Name

Uczestnicy zajęć zapraszani są do pięciu gier:

SPOSTRZEGAWCZOŚĆ
szukanie szczegółów, którymi różnią się przygotowane pary zdjęć
efekt – rozbudzenie zmysłu obserwacji i zainteresowania detalami

SWOBODNA ANALIZA WRAŻEŃ
wybieranie haseł odzwierciedlających nasz emocjonalny stosunek do otoczenia
efekt – lepszy kontakt z samym sobą, świadomość wpływu środowiska na nasz nastrój

NAZWIJ TO
poznawanie terminów z dziedziny architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki
efekt – wzbogacenie wspólnego słownictwa jako głównego narzędzia komunikacji

BUDOWANIE
kolektywne tworzenie osiedla mieszkaniowego z drewnianych klocków
efekt – budowanie wyobraźni przestrzennej, woli porozumienia i współpracy

POLOWANIE NA DETALE
spacer po własnej dzielnicy z architektem i specjalnie przygotowanymi kartami
efekt – ugruntowanie wiedzy zdobytej podczas zajęć, lepsze poznanie okolicy,
zwrócenie uwagi na jej charakter i różnorodność

Piękno przestrzeni, w której żyjemy zależy od poczucia tożsamości lokalnej.
To ona sprawia, że chronimy dorobek poprzednich pokoleń i tworzymy dziedzictwo dla następnych generacji.

Harmonia wizualna odzwierciedla harmonię międzyludzką.

REALIZACJE

lip 4
lip 4

wystawa „Współtworzymy piękno krajobrazu” – 27.07- 21.09.2015

Piękno przestrzeni, w której żyjemy zależy w dużej mierze od społeczności lokalnej. To ona chroni dorobek poprzednich pokoleń i tworzy dziedzictwo dla następnych generacji. Zaniedbania, inwazja fatalnej zabudowy i brak poszanowania naturalnej harmonii krajobrazu może w niedalekim czasie skutkować zubożeniem, a nawet wyludnieniem regionu, który dziś rozkwita dzięki turystyce. Natomiast mniej rozwinięty obszar przy dobrej […]

  Czytaj więcej
przewodnik.praktyk
sty 0
sty 0

produkcja i opracowanie merytoryczne strony internetowej „Gdański Przewodnik Dobrych Praktyk Remontowych”

Po udanej współpracy z Referatem Estetyzacji gdańskiego magistratu (6 edycji warsztatów „Dolny Wrzeszcz w kolorze” w 2013 roku) zostaliśmy poproszeni o opracowanie i przygotowanie strony internetowej, z której mieszkańcy Gdańska będą mogli dowiedzieć się jak remontować by nie niszczyć. Strona jest już gotowa. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią, interaktywnymi wizualizacjami i quizami pod […]

  Czytaj więcej

O NAS

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” powstała po przekształceniu działającej od 2011 roku Grupy „Zobaczyć na nowo”. Naszą misją jest pobudzenie lokalnej energii do działania na rzecz rewitalizacji w oparciu o najlepsze „dobre praktyki”.

„Zobaczyć na nowo" - pokazujemy, że nawet drobne zmiany mogą poprawić samopoczucie mieszkańców.

 Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”
konto mBank: 581140 2004 0000 3102 7601 6165
KRS: 0000591619

INNI O NAS