▪ WARSZTATY DLA DZIECI ▪ 

„Zobaczyć na Nowo – edycja Biskupia Górka”

„Na zlecenie Referatu Rewitalizacji Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Gdańsku przygotowaliśmy program warsztatów dla najmłodszych mieszkańców Biskupiej Górki uwrażliwiających na piękno i unikatowość tego obszaru. Pobudzaliśmy u dzieci wyczucie dobrego smaku i świadomość własnej odpowiedzialności za estetykę swojego otoczenia. Warsztaty odbyły się w dwóch turach i w dwóch lokalizacjach.