▪ ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA DZIECI ▪

Półkolonie na Dolnym Mieście były przygodą co się zowie!

Pięć kolejnych dni sierpnia szaleliśmy z dzieciakami pobudzając ich zmysły: dotyku, węchu, smaku…W plenerze i w należącym do CSW Łaźnia TIRze dzieci mogły w nieskrępowany sposób poznawać i doznawać. Mali mieszkańcy Dolnego Miasta dowiedzieli się jak niezwykłe jest miejsce, w którym żyją oraz jak dbać o estetykę swego miejsca zamieszkania.

aaaa… jeszcze coś… Posadzili drzewo!