DlnWrzeszcz_plakatAL.600

▪ DLA MIESZKAŃCOW DZIELNICY ▪ 

Celem akcji „Dolny Wrzeszcz w kolorze” zainicjowanej przez Referat Estetyzacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku jest porządkowanie krajobrazu dzielnicy. Powstaje „Masterplan kolorystyczny” – dokument, który w sposób szkicowy zaproponuje pewien przedział kolorów, tak by całe pierzeje ulic, kwartały zabudowy, a wreszcie całą dzielnicę wyróżniała spójność kolorystyczna.

W ramach tej akcji przez cały październik odbywały się warsztaty z mieszkańcami. Było ich 8 –  dedykowanych konkretnym obszarom Dolnego Wrzeszcza. Zebrani mogli nauczyć się wyróżniać cechy architektury obszaru swego miejsca zamieszkania i dostrzec jego unikatowość. W ramach akcji odbył się też spacer „Zobaczyć na nowo – Dolny Wrzeszcz”. Pogoda była „w kratkę”, ale i tak niektórzy uczestnicy niezrażeni kolejnymi oberwaniami chmury byli z nami 2 godziny.