Po udanej współpracy z Referatem Estetyzacji gdańskiego magistratu (6 edycji warsztatów „Dolny Wrzeszcz w kolorze” w 2013 roku) zostaliśmy poproszeni o opracowanie i przygotowanie strony internetowej, z której mieszkańcy Gdańska będą mogli dowiedzieć się jak remontować by nie niszczyć.

Strona jest już gotowa. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią, interaktywnymi wizualizacjami i quizami pod adresem www.dobryremont.gdansk.pl