Piękno przestrzeni, w której żyjemy zależy w dużej mierze od społeczności lokalnej. To ona chroni dorobek poprzednich pokoleń i tworzy dziedzictwo dla następnych generacji.

Zaniedbania, inwazja fatalnej zabudowy i brak poszanowania naturalnej harmonii krajobrazu może w niedalekim czasie skutkować zubożeniem, a nawet wyludnieniem regionu, który dziś rozkwita dzięki turystyce. Natomiast mniej rozwinięty obszar, przy dobrej woli i współpracy mieszkańców, może przynieść im profity, jeśli zacznie być postrzegany jako piękna kraina, w której goście czują się dobrze.

Zapraszamy do Nadbałtyckiego Centrum Kultury na przygotowaną przez nas wystawę „Współtworzymy piękno krajobrazu”, którą można oglądać codziennie w godz. 8.00-18.00, sob. i niedz. 10.00-18.00 do 21 września 2015