Rok 2016 upłynął nam na opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji podwarszawskiej gminy Wiązowna. Program został uchwalony i przyjęty przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przedstawiamy zdjęcia z jednego ze spotkań z interesariuszami rewitalizacji. Spotkania konsultacyjne wspomagały zrozumienie ich potrzeb, a także umożliwiły identyfikację zagrożeń, jakie wynikają, między innymi, z bardzo dynamicznego rozwoju tej gminy, graniczącej z miastem stołecznym.

Konsultacje miały formę warsztatów diagnostycznych, na których razem z mieszkańcami gminy omawialiśmy problemy społeczne, techniczne i środowiskowe oraz wyznaczyliśmy obszary, na których takie problemy występują najczęściej.