W 2015 roku na zamówienie Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej gdańskiego ZDiZ zrealizowaliśmy ulotkę “Biżuteria zdobi kobietę / Detale zdobią budynek” skierowaną do mieszkańców, użytkowników, a przede wszystkim właścicieli budynków. Ulotka miała na celu zwrócenie uwagi na detale budynków, a także zachęcała do odwiedzenia nieistniejącej już, stworzonej przez nas, strony internetowej, promującej dobre praktyki remontowe, które przedłużają trwałość budynku bez ingerowania w charakter jego architektury.