Na zlecenie Gminy Miasta Ełk stworzyliśmy Podręcznik Modelowej Rewitalizacji. Poza opisem przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w tym mieście, są w niej przedstawione różnorodne inspiracje z Polski i ze świata.

Podręcznik zaczyna się od wprowadzenia w zagadnienia związane z organizacją przestrzeni i demografią.

W kolejnych rozdziałach przedstawione są pokrótce metodologie konsultacji społecznych oraz szczegółowo rozpisane proponowane scenariusze spotkań z mieszkańcami (z podziałem na różne grupy społeczne, wiekowe i zawodowe).

Podręcznik zamyka rozdział dotyczący aspektów prawnych w tej chwili obowiązujących w temacie rewitalizacji.

Książka została wydana w wersji papierowej w nakładzie 100 egzemplarzy. Dostępna jest również wersja w formacie PDF do pobrania ze strony Ełckiego Portalu Rewitalizacji.

 

Mockups DesignMockups Design