„Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji”

Na zlecenie Gminy Miasta Ełk stworzyliśmy Podręcznik Modelowej Rewitalizacji. Zawiera on przykłady zrealizowanych działań rewitalizacyjnych z Polski i ze świata oraz opis bardzo ciekawych i słusznych przedsięwzięć, jakie podejmuje miasto Ełk na obszarze rewitalizacji od 2007 roku. Znalazły się w nim także scenariusze konsultacji z różnymi grupami interesariuszy rewitalizacji.

Podręcznik został wydany w wersji papierowej w nakładzie 100 egzemplarzy. Dostępna jest również w wersja w formacie PDF do pobrania ze strony Ełckiego Portalu Rewitalizacji.

 

Mockups DesignMockups Design