Szanowni Państwo,

z dniem 30.11.2018 r. Pani Agnieszka Lasota złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Fundacji, jednocześnie rekomendując Radzie Fundacji moją osobę na to stanowisko. Rada Fundacji podjęła jednogłośnie decyzję o powierzeniu ww. funkcji mojej osobie. Bardzo dziękuję za udzielone zaufanie. Ze swojej strony dołożę wszelkich starań, aby Fundacja działała w sposób tak prężny jak do tej pory.

Z pozdrowieniami

Grzegorz Romańczuk

Prezes Zarządu

Fundacji Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”