logotyp

Fundacja Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo” wspólnie z ResPublic sp. z o.o. (siedziba w Warszawie) oraz GARD -Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną – mgr inż. arch. Anna Woźnicka (siedziba w Łodzi) realizuje projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Rozwiniecie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.

Głównym celem konkursu jest wybór 20 gmin, które otrzymają wsparcie merytoryczne i finansowe (w postaci grantu) na przeprowadzenie konsultacji dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Realizacja projektu potrwa do 31.03.2022 r.

Wartość projektu wynosi 2 188 852,5 zł.