logotyp

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

druga runda naboru gmin do konkursu granatowego została rozstrzygnięta. W ramach drugiego naboru została wyłoniona 1 gmina:

Lp. PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI Województwo Suma Ranking Rodzaj gminy Miasto średnie Etap konsultacji
1 Gmina Wąwolnica Lubelskie 1,50 1 wiejska Nie I etap

Rozstrzygnięcie konkursu_II_nabór

Z poważaniem,

Grzegorz Romańczuk