lip 0
lip 0

III nabór rozstrzygnięty

logotyp

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

trzecia runda naboru gmin do konkursu granatowego została rozstrzygnięta. W ramach trzeciego naboru została wyłoniona 1 gmina:

Lp. PEŁNA NAZWA INSTYTUCJI Województwo Suma Ranking Rodzaj gminy Miasto średnie Etap konsultacji
1 Gmina Nur Mazowieckie 5,50 1 wiejska Nie I etap

rozstrzygnięcie_III_nabór

Z poważaniem,

Grzegorz Romańczuk