logotyp

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

czwarta runda naboru gmin do konkursu granatowego została rozstrzygnięta. W ramach czwartego naboru zostały wyłonione 3 gminy:

Lp. Nazwa Województwo Liczba uzyskanych punktów Typ gminy Miasto średnie Etap konsultacji
1. Miasto Płock Mazowieckie 5,30 Miejska Tak II etap
2. Gmina Ustka Pomorskie 4,43 Wiejska Nie I etap
3. Gmina Sanniki Mazowieckie 2,00 Miejsko-wiejska Nie I etap

IV nabór

Z poważaniem,

Grzegorz Romańczuk