logotyp

„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Szanowni Państwo,

szósta runda naboru gmin do konkursu granatowego została rozstrzygnięta. W ramach szóstego naboru zostały wyłonione 2 gminy:

Lp. Nazwa Województwo Liczba uzyskanych punktów Typ gminy Miasto średnie Etap konsultacji
1. Gmina Przemęt wielkopolskie 5,50 Wiejska Nie I etap
2. Gmina Dąbrówka mazowieckie 2,50 Wiejska Nie I etap

PhotoScan

Z poważaniem,

Grzegorz Romańczuk