Dawno nie było informacji co u nas.Pomimo trudnego czasu pracujemy, pracujemy i … pracujemy. Nasze działania skupiają się przede wszystkim na realizacji projektu „„Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Projekt pomimo obostrzeń idzie sprawnie. Do października udało się zrealizować cykl szkoleń w ramach Akademii Konsultacji Społecznych, gdzie przez 5 dni szkoleniowych przeszkoliliśmy 48 osób. Szkolenia w ramach bloku tematycznego realizowanego przez Fundację poprowadziła niezastąpiona Agnieszka Lasota. W ramach prowadzonych działań 9 gmin zakończyło konsultacje społeczne zgodnie z Indywidualnymi Planami Konsultacji.

Mamy nadzieję, że ten trudny czas związany z obostrzeniami niedługo się skończy, a my będziemy mogli ruszyć znowu w teren, aby móc robić to co lubimy najbardziej, tj. zacząć znowu spotykać się z ludźmi!