Organizujemy i prowadzimy konsultacje społeczne z różnymi grupami interesariuszy rewitalizacji.