Zajęcia uwrażliwiające na piękno. Pobudzamy u dzieci wyczucie dobrego smaku i świadomość własnej odpowiedzialności za estetykę swojego otoczenia.