Zajęcia poświęcone ochronie wartości kulturowych okolicy i stymulujące do współdziałania dla osiągnięcia harmonii otoczenia.