Na zlecenie Urzędu Gminy Wiązowna, we współpracy z Zespołem ds. Rewitalizacji powołanym przez Wójta Gminy Wiązowna poprowadziliśmy konsultacje społeczne, wspomagające opracowanie „Programu Rewitalizacji Gminy Wiązowna”.

Konsultacje miały formę warsztatów diagnostycznych, na których razem z mieszkańcami gminy omawialiśmy problemy społeczne, techniczne i środowiskowe oraz staraliśmy się wyznaczyć obszary, na których takie problemy występują najczęściej.