Realizacje

Jedyny w kraju projekt, który tak uwrażliwia na przestrzeń, w której żyjemy. Pobudza ochotę do życia w ładnym i zadbanym otoczeniu. Uświadamia jak wiele zależy od naszych jednostkowych działań. Realizujemy naszą misję na wiele sposobów.
paź 1
paź 1

Ulotka inspirująca do właściwej konserwacji zabytkowych okien – wrzesień 2023

Harmonijkowa ulotka edukująca o wartościach historycznej stolarki okiennej została zrealizowana na zlecenie Biura Konserwacji Zabytków przy sopockim magistracie. Gdy jest złożona konfrontuje nas z dwiema wersjami tego samego budynku i zestawieniem dwóch haseł: Piękno tkwi w detalach / Diabeł tkwi w szczegółach. Ulotka rozkłada się na szerokość czterech kartek formatu A5 i zawiera treści informacyjne […]

  Czytaj więcej
paź 0
paź 0

Przymiarka do realizacji vlogu: 3 filmiki na YouTube – wrzesień 2022

Marzy nam się podniesienie nieświadomych kompetencji użytkowników wspólnej przestrzeni w zakresie umiejętności „czytania” elementów, które składają się na polski krajobraz. Zależy nam na tym, by mieszkańcy polskich ziem, choć niejednokrotnie nie zamieszkują tego samego regionu, co ich dziadkowie i jeszcze wcześniejsze pokolenia, rozpoznawali specyfikę otaczającego ich pejzażu, chronili zastane dziedzictwo kulturowe i traktowali przestrzeń, myśląc […]

  Czytaj więcej
lip 1
lip 1

Papierowy i PDF „Podręcznik Modelowej Rewitalizacji” – 07.07.2018

Na zlecenie Gminy Miasta Ełk stworzyliśmy Podręcznik Modelowej Rewitalizacji. Poza opisem przedsięwzięć rewitalizacyjnych realizowanych w tym mieście, są w niej przedstawione różnorodne inspiracje z Polski i ze świata. Podręcznik zaczyna się od wprowadzenia w zagadnienia związane z organizacją przestrzeni i demografią. W kolejnych rozdziałach przedstawione są pokrótce metodologie konsultacji społecznych oraz szczegółowo rozpisane proponowane scenariusze […]

  Czytaj więcej
maj 0
maj 0

Ulotka o detalach budynków, grudzień 2015

W 2015 roku na zamówienie Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej gdańskiego ZDiZ zrealizowaliśmy ulotkę “Biżuteria zdobi kobietę / Detale zdobią budynek” skierowaną do mieszkańców, użytkowników, a przede wszystkim właścicieli budynków. Ulotka miała na celu zwrócenie uwagi na detale budynków, a także zachęcała do odwiedzenia nieistniejącej już, stworzonej przez nas, strony internetowej, promującej dobre praktyki remontowe, które […]

  Czytaj więcej
lip 4
lip 4

wystawa „Współtworzymy piękno krajobrazu” – 27.07- 21.09.2015

Piękno przestrzeni, w której żyjemy zależy w dużej mierze od społeczności lokalnej. To ona chroni dorobek poprzednich pokoleń i tworzy dziedzictwo dla następnych generacji. Zaniedbania, inwazja fatalnej zabudowy i brak poszanowania naturalnej harmonii krajobrazu może w niedalekim czasie skutkować zubożeniem, a nawet wyludnieniem regionu, który dziś rozkwita dzięki turystyce. Natomiast mniej rozwinięty obszar, przy dobrej […]

  Czytaj więcej
sty 0
sty 0

produkcja i opracowanie merytoryczne strony internetowej „Gdański Przewodnik Dobrych Praktyk Remontowych”

Po udanej współpracy z Referatem Estetyzacji gdańskiego magistratu (6 edycji warsztatów „Dolny Wrzeszcz w kolorze” w 2013 roku) zostaliśmy poproszeni o opracowanie i przygotowanie strony internetowej, z której mieszkańcy Gdańska będą mogli dowiedzieć się jak remontować by nie niszczyć. Strona jest już gotowa. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią, interaktywnymi wizualizacjami i quizami pod […]

  Czytaj więcej